Om oss:

Skaperkraft senter for tro og arbeid ble etablert i 2019 for å utforske hvordan aktiv Jesusetterfølgelse positivt bidrar til samfunnsutvikling.

Tro er ofte viktig for menneskers identitet. Derfor vil forståelsen av Bibelens prinsipper relatert til arbeidsliv og arbeidsrelasjoner skape en bedre sammenheng mellom gudstjeneste- og kirkefellesskap og øvrig engasjement i jobb og samfunn. Senterets oppgave er å utruste menigheter, organisasjoner og enkeltpersoner til positivt samfunnsengasjement - ikke på vegne av særinteresser, men til alles beste. Som tankesmien Skaperkraft bygger Skaperkraft senter for tro og arbeid på Cape Town - eklæringen fra den tverrkirkelige, evangeliske Lausannebevegelsen (2010).

Senteret er etablert etter inspirasjon fra menigheten Redeemer Presbyterian Church i New Yorks "Center for faith and work". Les mer om senterets arbeid her:

Tro og arbeid kan synes å ikke ha noe med hverandre å gjøre, men egentlig deles et vesentlig aspekt: Ingenting som er skapt eller laget gjennom arbeid, er kommet til uten at noen først har trodd på en íde. Vi tror at ved å koble hvorfor vi gjør det vi gjør (motivasjon) med hva vi gjør, blomstrer både menneske og samfunn. Tro er også en sterk driver for nyskaping og innovasjon, og Bibelens prinsipper for både nestekjærlighet og balanse mellom arbeid og hvile, er relevante faktorer i utviklingen av fremtidens arbeidsliv - både for å skape nye arbeidsplasser i robotifiseringens tidsalder, men også for å skape god bærekraft for både mennesker og skaperverk.

Medarbeidere: