Ressurser

Ressurser

Podcast fra Fredheim Arena, iArena

I den første episoden under dette temaet har vi med oss Anette Bø, Helge Ims og Rudi Rossbakk Nordbø. De er med å reflekter over hvordan de tenker og forholder seg til jobben i lys av sin tro. Hva gjør troen egentlig med hvordan vi forholder oss på arbeidsplassen og de vi møter der?

Publisert den 22. Mai 2020

Podcastserie fra Salem Bergen

Hvor er du kalt til? Kan jeg være kalt til noe annet enn misjonær og lovsangsleder? Det store flertallet av oss kristne er ikke kalt til å gjøre tjeneste i kirken. Vi er kalt til å gå inn i helt vanlige yrker, ikke kun for å misjonere, men fordi arbeid har egenverdi! Vi vil høre mer om dette og hvordan Gud kaller oss til å være samfunnsbygger.

Publisert den 19. Mai 2020

Podcastserie fra Filadelfiakirken i Oslo: Mission Possible

Hvordan er Gud tilstede i vår verden? Jesus fortalte at Guds rike allerede har kommet - og vokser frem rundt oss. Hvordan ser det ut?

Publisert den 04. Mai 2020

Samfunnsbygger

Hva har tro med jobb og samfunnsbygging å gjøre? Les boken som nå er tilgjengelig i 2. opplag - og som beskriver hensikten med senteret: Hvordan vi utruster Jesusetterfølgere til ikke bare å bygge menighet, men bidra til å bygge det gode samfunn - for alle.

Haaland, Hermund - Publisert den 20. April 2020
1 - 4 av 4