Ressurser

Ressurser

Koble deg på den eldre generasjonen!

Publisert den 25. Februar 2021

Podcast fra Fredheim Arena, iArena

I den første episoden under dette temaet har vi med oss Anette Bø, Helge Ims og Rudi Rossbakk Nordbø. De er med å reflekter over hvordan de tenker og forholder seg til jobben i lys av sin tro. Hva gjør troen egentlig med hvordan vi forholder oss på arbeidsplassen og de vi møter der?

Publisert den 22. Mai 2020

Podcastserie fra Salem Bergen

Hvor er du kalt til? Kan jeg være kalt til noe annet enn misjonær og lovsangsleder? Det store flertallet av oss kristne er ikke kalt til å gjøre tjeneste i kirken. Vi er kalt til å gå inn i helt vanlige yrker, ikke kun for å misjonere, men fordi arbeid har egenverdi! Vi vil høre mer om dette og hvordan Gud kaller oss til å være samfunnsbygger.

Publisert den 19. Mai 2020

Hvordan ser tro ut i juristyrket?

Hvordan ser tro ut i juristyrket? Møt advokat Lars Andreas Haugstvedt i YRM-podcasten fra Ytre Randesund Misjonsmenighet 18.05.20

Publisert den 18. Mai 2020

Podcastserie fra Filadelfiakirken i Oslo: Mission Possible

Hvordan er Gud tilstede i vår verden? Jesus fortalte at Guds rike allerede har kommet - og vokser frem rundt oss. Hvordan ser det ut?

Publisert den 04. Mai 2020
1 - 5 av 6